Kom naar het Alfrink College!

De open dagen

De open dagen voor schooljaar 2018-2019 zijn bekend. Op zaterdag 20 januari 2018  kunnen jullie, leerlingen uit groep 8 (7), onze kennismakingslesjes volgen. Die starten om 9:30 uur en duren tot ongeveer 11:00 uur. Kom op tijd, dan mis je niets! Je kunt een aparte route volgen voor lesjes in het Nederlands en lesjes in het Engels (speciaal voor tweetalig vwo). Vanaf 11:00 uur is het open huis voor jullie en je ouders.

Op maandag 22 januari is er een informatieavond voor alle ouders van leerlingen uit groep 8 (7) die belangstelling hebben voor onze school. De avond start om 19:30 uur. Na de informatie in de aula is het open huis en laten we de gehele school zien.

Op woensdag 7 febuari is er een specials informatieavond voor alle ouders en leerlingen uit groep 8 (7) die belangstelling hebben voor tweetalig vwo. Ook deze avond start om 19:30 uur.

Op 23 maart 2018 sluit de inschrijvingstermijn voor de nieuwe brugklas van het schooljaar 2018-2019. Mochten je ouders vragen over de inschrijving hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de afdelingsleider klas 1 en 2 havo / vwo, mevrouw S.W.C. Dekker (dek@alfrink.nl) of mijnheer J.J. Oudenaarden, afdelingsleider tvwo.