Kom naar het Alfrink College!

Meeloopdagen

In de maanden december, januari en februari, nodigen we jouw basisschool uit om te komen kijken naar onze school op een gewone schooldag. Heel veel juffen en meesters vinden dat een goed idee en komen met jullie langs.
Er zijn helaas ook scholen die dat niet doen. Daarom organiseren we speciaal voor die leerlingen zo’n rondleiding op een aantal woensdagmiddagen. Dan kun je gezellig met je ouders komen kijken naar "Alfrink In Bedrijf".

Je kunt dan het Alfrink College bekijken op een gewone schooldag. Je kunt je daarvoor aanmelden bij mevrouw S.W.C. Dekker, afdelingsleider klas 1 en 2 havo / vwo  (dek@alfrink.nl). De middagen beginnen om 14:00 uur en duren tot ongeveer 16:00 uur. Alfrink in Bedrijf is op de volgende woensdagmiddagen: 6 en 13 december 2017. In het nieuwe jaar 2018 10 en 17 januari; 7 en 21 februari.

Op 23 maart sluit de inschrijving voor de nieuwe brugklas van het schooljaar 2018-2019. Mochten je ouders vragen over de inschrijving hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de afdelingsleider klas 1 en 2 havo / vwo,  mevrouw S.W.C. Dekker (dek@alfrink.nl)