Kom naar het Alfrink College!

Aulacommissie

Zoals je al hebt kunnen lezen gebeurt er heel veel in onze aula. Er zijn theater- en toneelvoorstellingen, er zijn themavieringen en er zijn voorlichtingsavonden. Bij dat alles moeten er technici zijn die het licht en geluid regelen. Die technici zijn leerlingen van onze school. Zij vormen samen de aulacommissie. Als je dat leuk vindt, kan je je daarvoor opgeven. Je krijgt dan een echte opleiding en je zult je hele schoolcarrière betrokken zijn bij zaken die in de aula plaatsvinden.

Ik ben er uit, ik wil naar het Alfrink!